Život u Maloj Vili

Toplo okruženje, smireno ozračje, ljubazna odgojiteljica, stalni ritam, dovoljno vremena za igru, prirodni materijali i igračke – sve to na jednom mjestu djetetu omogućava harmoničan razvoj.
mala-vila-01

U

“Maloj vili” igračke su načinjene od isključivo prirodnih materijala: drva, pamuka, vune, filza… Prirodni materijali sami po sebi imaju svoje različite kvalitete kao što su: hladnoća, toplina, gruba ili glatka površina, boja i karakterističan miris, koje kod djece razvijaju osjetila u pravom smislu riječi (možemo usporediti plastiku koja je uvijek iste kvalitete).

Jedna od temeljnih postavki odgoja u predškolskoj dobi jest razvijati i poticati osjetila, jer dijete putem njih stupa u vezu s vanjskim svijetom. U našem vrtiću izuzetnu pozornost dajemo kvaliteti materijala s kojim se djeca igraju.

Djeci ne nudimo tehničke igračke, igračke za konstruiranje, niti intelektualne društvene igre, nego različite materijale: tkanine različitih kvaliteta, veličina i boja, korjenje i granje stabala, otpiljene kolutove i komade debla, različito oblikovane trupce, češere, kamene oblutke… Svi ti jednostavni oblici daju djetetu prostora da svojom maštom razvija vlastitu stvaralačku igru. Takva igra nije nametnuta gotovim igračkama s mnoštvom (često suvišnih) detalja.

Osim neoblikovanih i poluoblikovanih igračaka tu su i lutke i životinje i druge igračke koje s ljubavlju izrađuju odgojiteljice i roditelji šivanjem, pletenjem, kukičanjem te oblikovanjem nepredene vune, drva…

mala-vila-03

U našem vrtiću ne koristimo audio-vizualna sredstava (TV, radio, glazbena linija, DVD-a), već sve sadržaje (prstovne i gestovne igrice, pjesmice, priče, bajke, lutkarske predstave, glazba) s djecom provode same odgojiteljice, bez barijere koja bi se mogla naći između njih i djece što je izuzetno važno u razvoju odnosa “ti i ja”.

Kompjuter također nije prisutan u našem vrtiću, jer smatramo da se dijete predškolske dobi ne može koristiti njime na primjeren i koristan način, te da djeci nudi samo pasivan, nekreativan i nesocijalan način igre, prikazujući „svijet iz druge ruke“ – svijet koji nije istinit. Osim toga sadržaji pojedinih igrica i sadržaja potiču kod djece razvoj agresivnosti.

Rad u vrtiću

  • mnoštvo prirodnih materijala (drvene igračke, tkanine za kostimiranje, tijesto za modeliranje, glina, pčelinji vosak, tempere prirodnog porijekla, nepredena vuna, lončići i kuhače, oblici i materijali iz prirode, prirodni plodovi npr. kesteni)
  • dječja igra na starinski način (zamišljanje situacija, stvaranje predodžbi, pojmova, proživljavanje iskustava iz obiteljskog doma, razvijanje socijalnih odnosa, rješavanje situacijskih problema)
  • pričanje priča (stvaranje mentalnih slika koje hrane dječju dušu, potiču na pravednost i dobrotu)
  • prstovne priče brojalice i geste (osvještavanje tijela, poticanje na razvoj govora, mišljenja, pamćenja)
  • pjesme i sviranje na instrumentima (ugodna atmosfera za život djeteta).