Waldorfska pedagogija

rudolf-steiner

Utemeljitelj waldorfske pedagogije je znanstvenik, pisac, filozof Rudolf Steiner (1861-1925) rođen u Kraljevcu, u Međimurju, jedan je od velikana prošlog stoljeća. Uz njegovo ime vežu se inovacije u medicini (antropozofska medicina), poljoprivredi (biodinamička poljoprivreda), arhitekturi (organska arhitektura) i naravno pedagogiji.

Utemeljitelj je i euritmije kao nove umjetnosti riječi, pokreta i glazbe. lako je studirao matematiku i prirodne znanosti bio je zaokupljen duhovnom znanošću. Sva saznanja do kojih je došao bila su mu inspiracija i temelj za stvaranje nove duhovne znanosti o prirodi, čovjeku i svijetu -antropozofije (grč. antraphos – čovjek, sophia – mudrost).

Upravo na postavkama antropozofije R. Steiner pažljivo je izgradio čitav sustav školovanja; od najranijih dana do duhovno-duševne zrelosti. Waldorfska pedagogija počinje se razvijati 1919. godine.

Radnici tvornice Waldorf-Astoria u Stuttgartu imali su obrazovne tečajeve koje je vodio Rudolf Steiner. Radnici tvornice željeli su i za svoju djecu školu u kojoj bi se podučavalo na živ i umjetnički način – onako kako je Rudolf Stefner oblikovao njihove tečajeve. Direktor tvornice Waldorf-Asforia, Emil Molt, ispunio im je tu želju i nastala je prva waldorfska škola za djecu. Danas waldorfska pedagogija živi u tako različitim zemljama kao što su: Japan, Švicarska, Njemačka, Engleska, Rusija, Rumunjska, zemlje Skandinavije, Afrike, Južne Amerike, SAD (na svim kontinentima). U Švicarskoj je pedagogija Rudolfa Steinera ušla i u državne škole. U Hrvatskoj danas djeluju dvije waldorfske Škole (u Zagrebu i Rijeci) i osam waldorfskih dječjih vrtića (Zagreb, Rijeka, Split).