Upisi

Upisi u pedagošku 2018/2019. godinu. Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju (N.N 10/97, 107/07, 94/13), te članka 13. Statuta Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila, Upravno vijeće Waldorfskog dječjeg vrtića Mala vila, uz prethodnu suglasnost Osnivača, na sjednici održanoj 13.04.2018. donos PLAN UPISA U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU Za pedagošku godinu 2018./2019. vršit će se upis djece u redovni cjelodnevni program prema slijedećem planu upisa:
Naziv skupine Broj skupina Broj djece
1. Mješovita vrtićka skupina 2 3
2. Starija jaslička skupina 1 8
Broj slobodnih mjesta podliježe promjeni. Za upis djeteta potrebna je sljedeća dokumentacija:
  • izvadak iz matice rođenih ili rodni list ( preslika )
  • preslika osobnih iskaznica roditelja
  • uvjerenja o prebivalištu za dijete i roditelje/skrbnike s (ne starije od mjesec dana)
  • potvrda o zaposlenju roditelja
  • potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
Inicijalni razgovori s roditeljima i prilaganje dokumentacije vršit će se od 01.06. do 10.06.2018. Rezultati upisa djece biti će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića do 15.06.2018. te će roditelji upisane djece biti obaviješteni elektroničkim putem. Zamolbe za upis vrše se putem obrasca na http://www.waldorfski-vrtic-rijeka.hr/mv/upisi/ Dokumentacija za upis dostavlja se po pozivu na inicijalni razgovor.

Zamolba za upis u waldorfski dječji vrtić "Mala vila"

(ispunjava roditelj ili zakonski staratelj djeteta)

Ime i prezime djeteta:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Da li dijete pohađa vrtić (ako da, koji):

Dijete bi počelo pohađati vrtić u mjesecu, godine

Dijete biste dovodili/odvodili iz vrtića u (upisati sat)

Motiv upisa u Waldorfski dječji vrtić

Da li ste upoznati s Waldorfskom pedagogijom? DaNe

Ime i prezime roditelja (staratelja): Majka Otac

Adresa:

Telefon/mobitel:

E-mail: