Mala Škola

Razvoj intelektualnih sposobnosti
 • razvoj gipkosti i spretnosti šake i prstiju putem crtanja oblika (predvježbe za pisanje)
 • razvoj osjetila za pokret (preduvjet za uspješno učenje)putem vježbi za spretnost, vježbi za svjesnost o prostoru, svladavanja prirodnih prepreka, euritmije, tjelovježbe, ritmičko-gestovnih igara
 • provjera razvijenosti krupne i fine motorike (preduvjet harmoničnog osjećajnog života i intektualnih sposobnosti)te njihov razvoj putem vježbi svladavanja prirodnih prepreka, ritmičkim igrama za spretnost ruku i nogu, ritmičkim vježbama za razvoj koncentracije u rukama i nogama, modeliranjem gline, voska , tijesta, vezanjem čvorova
 • razvoj sposobnosti promatranja i slušanja (razvoj osjetljivosti i interesa za problem, sposobnosti učenja, emocionalne i socijalne inteligencije)
 • putem vježbi za osjetila dodira i sluh, izletima u prirodu, slikanjem akvarelom, modeliranje nepredenom vunom, bojanje biljnim bojama
Razvoj socijalnih sposobnosti
 • razvoj sposobnosti slušanja (već je opisano) (razvoj socijalne osjetljivosti)
 • vježbanje umjetničke senzibilnosti (razvoj strpljivosti i odmjerenosti)
 • grupne igre na otvorenom i zatvorenom prostoru (snalaženje u grupi, spretnost)
 • upoznavanje geografskih osobitosti lokalne zajednice i (interes za zajednicu ljudi) tradicionalnih aktivnosti ljudi, sudjelovanje u ekološkim akcijama i projektima za poboljšanje standarda življenja
 • cijenjenje ljudskog rada kontinuiranim obavljanjem (cijenjenje rada drugih ljudi) domaćinskih poslova i igraonici i kod kuće te posjete zanatlijama (u dogovoru s roditeljima)
 • razvoj samostalnosti brigom o svom priboru, urednosti (samostalnost i samosnalaženje) radnog mjesta, usvajanjem osnovnih higijenskih navika, snalaženjem u prometu
Zašto putem igre i umjetnosti?
 • Ono što je za odrasle ozbiljan rad, to je za djecu igra
 • Putem igre i umjetnosti razvijaju se osjetila, memorija te se stječu doživljaji iz prve ruke o raznolikosti i bogatstvu svijeta potrebni za razvoj logike i mišljenja
 • U vješto vođenoj istraživačkoj igri su tijelo, tjelesna inteligencija i dječja mašta stalno u pokretu i učenju
 • Putem igre i umjetnosti razvija se emocionalna inteligencija
 • U dobroj igri dijete je veselo, emocionalno zadovoljeno, stvaralačko te otvoreno i optimističko prema svijetu
 • Putem igre i onog što je lijepo očuvati se može otvorenost i interes djeteta za svijet i njegove probleme
 • Putem igre i umjetnosti dijete može izrasti u neegoističnog pojedinca
 • Kroz igru i lijepo mogu se uraditi stvari koje su uz suhoparnu intelektualnost teške, dosadne i nezanimljive. Umjetnošću, putem igre razvijaju se navike i jača volja kod djece